Enerji PolitikamızAk-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, faaliyetleri ve hizmetleri süresince, tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.;

  • Çalışanların tam katılım ve desteği ile tüm süreçlerde mevcut enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını ergonomik çalışma koşullarını engellemeden sağlamayı ve sürdürülebilirlik hedefine paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
  • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına, kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine entegre ederek uygulamayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
  • Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satın alınmasında, enerji sarfiyatının önlenmesi ve  enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliği uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almayı,
  • En düşük çevresel etki anlayışı ile sera gazı emisyonunu azaltma yöntemlerini araştırmayı, uygulamayı ve devamlılığını sağlamayı, bu amaca uygun olarak sistem kurmayı,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,
  • Enerjinin etkin kullanımı hakkında çalışanlara ilk günden başlayarak sürekli bilinçlendirmeyi,
  • Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
  • Enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için kuruluşun genelinde başta çalışanlar olmak üzere gerekli kaynakları sağlamayı,

taahhüt eder.

 

Ak-Kim'de SürdürülebilirlikAk-Kim'de Sürdürülebilirlik

Ak-Kim Kimya, çevre ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen, sürdürülebilir kalkınmayı önemseyen bir kurum olmuştur. Bu sebeple kurulduğu günden bugüne geliştirdiği yenilikçi ürünler ile hem insana hem de çevreye faydalı olabilecek çözümler sunmak için çalışmaktadır.

 Ak-Kim Kurumsal Video

Ak-Kim Kimya, Feralco ile AKFERAL’i kurdu

Ak-Kim Kimya, Avrupa’nın 2. büyük su kimyasalları ve koagülant üreticisi olan Feralco ile eşit hisseli ortaklığa imza atarak AKFERAL şirketini kurdu. Sektörün gelişimine büyük katkı sağlayacak AKFERAL, ürünlerini Yalova’da bulunan Ak-Kim Kimya tesislerinde üretiyor.

Ak-Kim Kimya, Gizem Frit ile büyüyor

Ak-Kim Kimya, dünyanın en büyük emaye ve seramik frit üreticilerinden biri olan Gizem Frit’i satın alarak, üretim ve hizmet alanını genişletmeyi hedefliyor.

 Ak-Kim Ebülten
Aylık Bültenlerimizin e-posta kutunuza gelmesini istiyorsanız buraya tıklayın.

Bilgi Toplumu Hizmetleri