Ak-Kim, Güvenlik Bilgi Formlarını 91/155/EC Sayılı Avrupa Birliği Direktifine Göre Güncelledi

1.1.2009


Ak-Kim, Güvenlik bilgi formlarını 91/155/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliği (R.G. 11 Mart,2002 tarih ve 24692)'ne uygun olarak yeniden düzenlemesini tamamladı.