İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız"Yaşama kimya ile değer katarız" misyonuna sahip Ak-Kim Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak, çalışanlarımızla birlikte sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının devamlılığı için;

  • İşyerimizde her türlü faaliyet sırasında yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını engellemek amacıyla; riskleri belirler, değerlendirir ve etkilerini en aza indirmek için önlemler alırız.
  • İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimini, performansını ve etkinliğini izler hedefler belirler, uygular ve sürekli iyileştiririz.
  • Kuruluşumuzu ilgilendiren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal şartlar ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymayı taahhüt ederiz.
  • Kurmuş olduğumuz İSG yönetim sistemini çalışan erişimine açık olarak dokümante eder, yerine getirir ve sürekliliğini sağlarız.
  • İSG ile ilgili yapılacak faaliyetler ve iyileştirmelerde çalışanlarımız arasından seçilen temsilciler öncülüğünde çalışanlara danışır ve katılımlarını sağlarız.
  • Ak-Kim Kimya Üst Yönetimi olarak, İSG yönetim sisteminin eksiksiz uygulanması için liderlik eder ve İSG yönetim sistemi gerekliliklerinin kurumun iş süreçlerine entegrasyonunun taahhüdünü sunarız.
  • İSG kültürünü yaygınlaştırmak ve sorumluluk bilincini artırmak amacıyla Ak-Kim İSG Politikasını duyurur, kamuoyuna ve ilgili tarafların paylaşımına açık tutarız.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikamızı görüntülemek için tıklayın